LICEUL PEDAGOGIC "ȘTEFAN BĂNULESCU" CĂLĂRAȘI

Adresa: Str. Bucuresti, Nr. 358 A; Tel/Fax: 0242/312308; E_mail: st_banulescu@yahoo.com

 

 

Repere istorice

            Printre puținele unități școlare care funcționau în anii de după primul război mondial se numară și Liceul de fete „Sf. Gheorghe” (actualul Liceu Pedagogic „Ștefan Bănulescu”) care a reușit să scoată promoții de absolvenți foarte bine pregătiți, așa cum afirmă o sursă documentară din 1943.
            În anul 1958, liceul s-a transformat în școală profesională de meserii (confecții) care a funcționat până în 1963, când a devenit școală profesională de celuloză și hârtie.
            În anul 1974 școala a căpătat statut de liceu, devenind Liceul Industrial nr. 1, patronat de actuala COMCEH SOFIDEL S.A. Călărași.
           Între anii 1974-1990 această unitate școlară a pregătit specialiști în meseriile: operator celuloză și hârtie, electromecanic, mecanic, laborant. În același timp, datorită bunei pregătiri teoretice, numeroși absolvenți au fost admiși în învățământul superior.
            În anul 1993, în cadrul acestui liceu s-au inființat clase pentru profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare, continuând astfel tradiția începută în Călărași în anul 1919 prin inființarea Școlii Normale de Fete.
            Începând din anul 1992, răspunzând solicitărilor pieței libere, instituția noastră și-a propus pregătirea absolvenților de cursuri gimnaziale în domeniul Industriei alimentare și Servicii prin cursuri liceale, școală profesională și școală de ucenici, în specializările: morărit și panificație, respectiv alimentație publică.
         Restructurarea profilelor școlii a continuat în vederea armonizării calificărilor profesionale cu piața muncii, introducând din 1999 în planul de școlarizare specializări noi: protecția mediului și turism.
          Din anul 2000 liceul poartă numele lui Ștefan Bănulescu, poetul și prozatorul, care reprezintă cel mai bine acest spațiu, atât prin naștere cât și prin creația sa și începând cu 1 septembrie 2001, prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării, a devenit Colegiu Tehnic. Începând cu anul școlar 2017-2018 Colegiul Tehnic „Ștefan Bănulescu” a devenit Colegiul „Ștefan Bănulescu”. Din anul școlar 2018-2019 Colegiul „Ștefan Bănulescu” a devenit Liceul Pedagogic „Ștefan Bănulescu” Călărași.

Stefan Banulescu