LICEUL PEDAGOGIC "ȘTEFAN BĂNULESCU" CĂLĂRAȘI

Adresa: Str. Prelungirea Bucuresti, Nr.1; Tel/Fax: 0242/312308; E_mail: st_banulescu@yahoo.com

 

OFERTA ȘCOLARĂ 2019 - 2020

- deschide pliant de promovare -

Clasa a IX-a - învățământ liceal de zi
Filiera vocațională (3 clase / 84 elevi)
          Profilul: Pedagogic
              
Specializarea: Învățător-educatoare - 2 clase / 56 elevi

          Arte plastice şi muzică
          Profilul: Arte vizuale
                         
Specializarea: Tehnician pentru tehnici artistice - 1/2 clasă / 14 elevi
          Profilul: Muzică
                         Specializarea: Instrumentist - 1/2 clasă / 14 elevi

Filiera tehnologică (1 clasă / 28 elevi)
Învățământ liceal
          Profilul: Servicii
          Domeniul: Turism și alimentație
                         Specializarea: Tehnician în turism - 1 clasă / 28 elevi

Învăţământ profesional de 3 ani - 2 clase / 56 elevi
               Specializarea: Brutar-patiser-preparator produse făinoase - 1 clasă / 28 elevi
               Specializarea: Ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație publică - 1 clasă / 28 elevi

Învăţământ profesional/dual de 3 ani - 1 clasă / 28 elevi
               Specializarea: Cofetar-patiser - 1 clasă / 28 elevi
Programul "A doua șansă" - 1 clasă / 10 elevi
                   Domeniul: Industrie alimentară
                         Calificarea profesionala: Lucrător în morărit şi panificaţie - 1 clasă / 15 elevi