LICEUL PEGAGOGIC "ȘTEFAN BĂNULESCU" CĂLĂRAȘI

Adresa: Str. Prelungirea Bucuresti, Nr.1; Tel/Fax: 0242/312308; E_mail: st_banulescu@yahoo.com

 

Management

 

       Veniturile brute realizate de către personalul angajat în luna              

      Lista nominala cu tot personalul angajat in institutie in anul scolar 2018-2019

      Plan de actiune al scolii (PAS)

      Regulamentul de ordine interioara

      Regulamentul de organizare si functionare

      Regulamentul de organizare si functionare a internatului scolar

      → CEAC (Decizie constituire comisie si Lista proceduri)

      Planul Managerial

      Planul operational

      Raport starea invatamantului

      Hotarari