LICEUL PEGAGOGIC "ȘTEFAN BĂNULESCU" CĂLĂRAȘI

Adresa: Str. Bucuresti, Nr. 358 A; Tel/Fax: 0242/312308; E_mail: st_banulescu@yahoo.com

 

Management

 

       Veniturile brute realizate de către personalul angajat în luna              

      Planul de actiune al scolii (PAS)

      Planul de dezvoltare institutionala (PDI)

      Regulamentul de ordine interioara

      Regulamentul de organizare si functionare

      Regulament intern

      Regulamentul de organizare si functionare a internatului scolar

      → CEAC (Decizie constituire comisie, Plan managerial CEAC, Strategie CEAC, Lista proceduri, Regulament CEAC)

      Raport starea invatamantului

      Hotarari CA

      Hotararea CA privind aprobarea incadrarilor pe discipline_PCO_Practica pedagogica 2020_2021

      Hotararea CA privind stabilirea dirigintilor_clase _2020_2021